PÖRRIÄISHAHMON LUOMINEN MAINOSANIMAATIOON

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS: ARTPIX OY / ARI MARTTINEN

Esimerkki siitä miten 3D-hahmo tehdään.