KOJA ESITTEET 

ASIAKAS: KOJA OY // SUUNNITTELU JA TAITTO: ARTPIX OY

Toteutimme ilmankäsittelyratkaisuja tekevälle Kojalle esitteistön.

Koja Oy

esitteet 

Asiakas Koja Oy
Suunnittelu Artpix
Toteutus Artpix

Vastaamme Koja Oy:n esitteistön uudesta ilmeestä.

www.koja.fi